Zespół ds. nielegalnych opłat

Zespół został utworzony we wrześniu 2007 roku. Była to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Już po pierwszych publikacjach prasowych nt. opłat półkowych zaczęliśmy być pytani o możliwość podjęcia się windykacji wobec marketów.  Powołana komórka liczyła początkowo 2 osoby, obecnie Zespół składa się z 15 pracowników SAF.

Jak działamy?

Każdemu Klientowi przydzielany jest indywidualny konsultant, który pomaga sprawdzić dostarczone dokumenty, współtworzy dalszą strategię windykacji oraz na bieżąco informuje o rozwoju sprawy. Jednak naszą przewagą jest nie tylko doświadczenie czy wysokie kwalifikacje pojedynczego pracownika. To cały Zespół ściśle współpracuje nad satysfakcjonującym dla Klienta rozwiązaniem. Taki sposób działania jest konieczny w przypadku sporów z marketami, gdyż one także korzystają z połączonych sił swoich działów prawno-ekonomicznych. Dodatkowo, każda z sieci stosuje inną „taktykę obrony”. Stąd konieczność wieloaspektowej analizy, która jest możliwa wyłącznie w pracy grupowej.

artykuły
Artykuły

Bezpłatne konsultacje tel. 32 368 30 33

Zdając sobie sprawę jak wielkim problemem jest dla Państwa kwestia płacenia hipermarketom tzw. opłat półkowych, oferujemy naszą pomoc. Rozumiemy, że podjęcie decyzji o chęci odzyskania Państwa pieniędzy może być trudne, a kontakt w tej sprawie może budzić wiele obaw.  Zapewniamy kompleksową, bezpłatną konsultację ze...

czytaj więcej>
prawo
Prawo

Sieć bezprawia

W Polsce zabronione jest pobieranie opłat innych niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Oznacza to, że wszelkie zapisy w umowach związane z: opłatami marketingowymi i reklamowymi,
konsultacjami handlowymi,
opłatami...

czytaj więcej>